Breaking News

Condao House: Homestay đẳng cấp 3 sao

côn đảo house

Đây là nơi mà tôi đã đến ở 4 lần trong gần 10 lần đến với Côn Đảo. Trong đó đáng kể nhất là 2 tháng trốn dịch Covid đợt 1. Phải nói là nó cho tôi quá nhiều kỉ niệm, đặc biệt là kỷ niệm giữa gia đình tôi …

Read More »